Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Gant

15.03.2013

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT Development S.A. informuje, iż na żądanie akcjonariusza zgłoszone na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych wprowadzono do porządku obrad punkt 15 w sprawie podjęcia uchwały nr 28, punkt 16 w sprawie podjęcia uchwały nr 29 oraz punkt 17 w sprawie podjęcia uchwał nr 30, 31 i 32 (treść zgłoszonych zmian wprowadzonych do porządku obrad w załączeniu).

[Dowiedz się więcej]

Wróć

Nasi klienci