Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

06.04.2018

 

Raport bieżący 8/2018

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. został podpisany Aneks do Umowy Wieloproduktowej Nr 875/2017/00001191/00 z dnia 9 marca 2017 r. ("Umowa") pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") a HOLLYWOOD Spółka Akcyjna ("Klient 1") oraz HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. ("Klient 2"), oraz HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. ("Klient 3"), oraz HTS BAXTER Sp. z o.o. ("Klient 4"), oraz HTS BALTICA Sp. z o.o. ("Klient 5"), oraz PRALMED Sp. z o.o. ("Klient 6"), oraz PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. ("Klient 7").

Na podstawie Aneksu Bank wydłużył termin spłaty kredytów w rachunku bieżącym do dnia 6.04.2019 r. oraz spłaty kredytów obrotowych nie później niż do dnia 05.04.2022r.

Termin spłaty oraz warunki finansowe kredytów inwestycyjnych nie uległy zmianie tj. spłata kredytów inwestycyjnych nie może przekroczyć daty 08.03.2024 r.

Łączna kwota finansowania wynosi 23.330.000,00 zł.

Warunki oprocentowania nie uległy zmianie. Roczne oprocentowanie wszystkich kredytów ustalone jest, jako suma stawki WIBOR 1M plus marża Banku w przedziale 1,30% - 1,70%.

Na mocy Aneksu zwiększono zakres przedmiotów stanowiących zabezpieczenie Umowy poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiącej własność HTS Baxter Sp. z o.o. linii pralniczej Kannegiesser oraz linii maglowniczej zlokalizowanej w Tykocinie (16-080) przy ul. Bernardyńskiej 7 wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Wróć

Nasi klienci