Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

27.04.2018

 

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody ze sprzedaży 11477 3414 2704 781
II Zysk/ strata na działalnosci operacyjnej 1601 440 377 101
Zysk / strata przed opodatkowaniem 860 261 203 60
rodki pieniężne netto z dziaalności operacyjnej -1441 -885 -339 -203
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1896 -29128 -447 -667
Przepływy środków pieniężnych z działalności finnasowej -240 32485 -57 7435
Aktywa Razem 97707 95981 23426 21696
Kapitał własny jednostki 92088 91450 22079 20671
Kapitał podstawowy 50164 50159 12027 11338
Zobowiązania długoterminowe 2708 3132 649 708

 

30251935_HOLLYWOOD_Sprawozdanie_Zarzadu_2018_-_27_04_2018_v_ost__3_.pdf

30251935_Hollywood_SA_Sprawozdanie_z_badania_SF_2017_27_04_2018.pdf

30251935_List_Prezesa_do_sprawozdania_finansowego_Hollywood_SA_i_skonsolidowanego_GK.pdf

30251935_SF_HSA_wedlug_MSSF_31_12_2017_v_27_04_2018_g__13_41.pdf

 

Wróć

Nasi klienci