Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

27.04.2018

 

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody ze sprzedaży 98710 76734 23255 17563
Zysk/strata na działalności operacyjnej 2750 6270 648 1435
Zysk / strata przed opodatkowaniem -41 3670 -10 840
Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 5328 6929 1255 1586
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6640 -23038 -1564 5273
Przepływy środków z działalności finanasowej -1903 16868 -448 3861
Aktywa Razem 220373 201541 52836 45556
Kapitał własny jednostki 119939 117902 28756 26651
Kapitał podstawowy 50164 50160 12027 11338
Zysk/ strata na jedną akcję zwykłą 0,0008 0,0486 0,0002 0,0111

 

30252053_GK_HOLLYWOOD_S_A__Sprawozdanie_Zarzadu_2017v_27_04_2018r_.pdf

30252053_GK_HSA_SSF_2017__27_04_2018.pdf

30252053_GK_HSA_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2017_27_04_20018.pdf

30252053_List_Prezesa_do_sprawozdania_finansowego_Hollywood_SA_i_skonsolidowanego_GK.pdf

 

Wróć

Nasi klienci