Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

27.04.2018

 

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2017 2016 2017 2016
Przychody ze sprzedazy 11477 3414 2704 781
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1601 440 377 101
Zysk/Strata przed opodatkowaniem 860 261 203 60
Przepływy środków pienięznych z działalnościm operacyjnej -1441 -885 -339 -203
Przeplywy środkow pieniężnych z dzialałności inwestycyjnej -1896 -29128 -447 -667
Przepływy środkow pieniężnych z działalności finansowej -240 32485 -57 7435
Aktywa razem 97707 95981 23426 21696
Kapitał własny jednostki 92088 91450 22079 20671
Kapital podstawowy 50164 50159 12027 11338
Zobowiązania dlugoterminowe 2708 3132 649 708

 

30252460_HOLLYWOOD_Sprawozdanie_Zarzadu_2018_-_27_04_2018_v_ost__3_.pdf

30252460_HSA_Sprawozdanie_Finansowe_2017.pdf

30252460_Hollywood_SA_Sprawozdanie_z_badania_SF_2017_27_04_2018.pdf

30252460_List_Prezesa_do_sprawozdania_finansowego_Hollywood_SA_i_skonsolidowanego_GK.pdf

 

Wróć

Nasi klienci