Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

28.05.2018

 

Raport bieżący z plikiem 11/2018

Zarząd HOLLYWOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000438549 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2018 roku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce w dniu ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

- Uzupełnienie dokumentów

30491778_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu.pdf

30491778_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NADZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGORMADZENIA_27.06_v2.pdf

30491778_Projekty_uchwal_-_Hollywood_S.A._-_ZWZ_27.06.2018__v3.pdf

 

Wróć

Nasi klienci