Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

30.05.2018

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży 25 521 98 710 6 108 23 255
Zysk/strata na działalności operacyjnej 719 2 750 172 648
Zysk/strata przed opodatkowaniem 265 -41 63 -10
przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 016 5 328 1 200 1 255
Przepływy środków pieniężnmych z działalnosci inwestycyjnej -3 736 -6 640 -894 -1 564
przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 046 -1903 -490 -448
Aktywa razem 218 529 220 373 51 926 52 836
kapitał własny jednostki 119 763 119 939 28 457 28 756
Kapitał podstawowy 50 164 50 164 11 920 12 027
Zobowiązania długoterminowe 45 212 49 251 10 743 11 808

 

30507151_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_kw._2018.pdf

30507151_Skonsolidowany_Raport_kwartalny_HOLLYWOOD_za__I_kwartal_2018_-_Inf_uzupelniajace.pdf

 

 

Wróć

Nasi klienci