Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

29.06.2018

 

Raport bieżący z plikiem 15/2018

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2018 roku otrzymał rezygnację Pana Tomasza Mika z pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych w Spółce z dniem 30 czerwca 2018 r. Powodem rezygnacji jest podjęcie wyzwań menedżerskich za granicą w ramach organizacji z innej branży.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę nr 1/2018 w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Cetnar i powierzenia mu funkcji Dyrektora d.s ekonomiczno - finansowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Informacje dotyczące Pana Krzysztofa Cetnar zawierające opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazanie innej działalności wykonywanej poza Spółką, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy Pan Krzysztof Cetnar uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz informacje o braku wpisu Pana Krzysztofa Cetnar w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

30759431_Oswiadczenie.pdf

30759431_zyciorys_Krzysztof_Cetnar.pdf

 

Wróć

Nasi klienci