Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

29.06.2018

 

Raport bieżący 16/2018

Zarząd spółki Hollywood S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu wybrała biegłego rewidenta spółkę Poland Audit Services Sp. z o.o. (Crowe Horwath), wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3790 celem:

a. zbadania sprawozdania jednostkowego spółki HOLLYWOOD S.A. za rok 2018r.

b. zbadania sprawozdania skonsolidowanego HOLLYWOOD S.A. za rok 2018r.

c. dokonania przeglądu śródrocznego (2018) sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego HOLLYWOOD S.A.

 

Wróć

Nasi klienci