Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

18.07.2018

 

Raport bieżący 18/2018

Zarząd Spółki Hollywood S.A. ("Emitent") z siedzibą w Sierpcu informuje, że w dniu 18 lipca 2018 roku powziął informację o podpisaniu przez konsorcjum spółek z Grupy Kapitałowej, tj. Hollywood Textile Service sp. z o.o. oraz HTS Baxter sp. z o.o., umowy z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Przedmiotem podpisanej umowy jest usługa prania polegająca na świadczeniu usług pralniczych i dezynfekcyjnych w zakresie transportu i prania bielizny szpitalnej oraz instalacja niezbędnej infrastruktury do obsługi systemu radiowej identyfikacji bielizny szpitalnej RFID zgodnie z SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Umowa została zawarta na czas określony 36 miesięcy. Wartość przedmiotu umowy 4.187,2 tys. zł brutto.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Wróć

Nasi klienci