Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

31.10.2018

 

Raport bieżący 20/2018

Zarząd spółki HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 31 października 2018r. podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procesu połączenia spółek Hollywood Textile Service Sp. z o.o., Hollywood Rental Sp. z o.o., Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o., Pralmed Sp. z o.o. obejmującego w szczególności:

1. przeprowadzenie analizy formy połączenia i oceny skutków finansowych tej transakcji, w szczególności analizy korzyści, jakie przenieść może połączenie spółek Hollywood Textile Service Sp. z o.o., Hollywood Rental Sp. z o.o., Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o., Pralmed Sp. z o.o.;

2. przygotowanie planu połączenia;

3. podjęcie czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzenia procesu połączenia zgodnie z przepisami KSH oraz regulacjami wewnętrznymi.

Spółka decyzję swoją motywuje m.in.:

1. koniecznością uproszczenia struktury Grupy kapitałowej Hollywood i zwiększeniem jej przejrzystości,

2. wykorzystaniem synergii integracyjnych oraz uproszczeniem procesów biznesowych między innymi poprzez eliminację zbędnych czy dublujących się procesów,

3. wzmocnieniem pozycji finansowej i kapitałowej podmiotów operacyjnych objętych połączeniem wraz z poprawą ich pozycji konkurencyjnej,

4. uproszczeniem struktur nadzoru,

5. poprawą efektywności poprzez redukcję kosztów w ramach łączonych spółek w szczególności kosztów administracyjnych, organizacyjnych i zarządczych.

Spółka planuje, że połączenie miałoby nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółek Hollywood Rental Sp. z o.o. (spółka przejmowana), Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. (spółka przejmowana), Pralmed Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

 

Wróć

Nasi klienci