Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

30.11.2018

 

Raport bieżący z plikiem 21/2018

Zarząd spółki HOLLYWOOD SA z siedzibą w Sierpcu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 31 października 2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30.11.2018 r. Zarządy HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o., (Spółka Przejmowana), PRALMED Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) podjęły uchwały o przyjęciu planu połączenia obu spółek. Zgodnie z planem, połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółek Przejmowanych tj. HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o., (Spółka Przejmowana), PRALMED Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). Jednocześnie w dniu dzisiejszym wspólnicy łączących się spółek wyrazili zgodę na odstąpienie od badania uzgodnionego planu połączenia przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii co do poprawności i rzetelności tego planu.

Przyjęty plan połączenia spółek został przedstawiony w załączniku do niniejszego raportu.

31939388_Plan_Polaczniea_30_11_2018__2_.pdf

 

Wróć

Nasi klienci