Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

06.05.2019

 

Raport bieżący 8/2019

Zarząd spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 6 maja 2019 roku dokonał korekty raportu rocznego za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok. Przedmiotem wprowadzonej korekty jest poprawa omyłki pisarskiej w tabeli Wybrane skonsolidowane dane finansowe zawartej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hollywood SA za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 w wierszu prezentującym wartość EBITDA w tys. zł oraz w tys. EUR.

Było:

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł w tys. eur

2018r. 2017r. 2018r. 2017r.

(...) (...) (...) (...) (...)

EBITDA 1 576 2 508 369 591

(...) (...) (...) (...) (...)

Jest:

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

w tys. zł w tys. eur

2018r. 2017r. 2018r. 2017r.

(...) (...) (...) (...) (...)

EBITDA 16 564 14 831 3 881 3 494

(...) (...) (...) (...) (...)

 

Wróć

Nasi klienci