Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

06.05.2019

 

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 6545 11477 1534 2704
Zysk/strata na działalnosci operacyjnej 389 1595 91 376
Zysk/ strata przed opodatkowaniem 293 854 69 201
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2311 -1441 542 -339
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2419 -1896 -567 -447
Przepływy środków pieniężnych z działalności finnasowej -65 -240 -15 -57
Aktywa razem 100008 97701 -41 23424
Kapitał własny jednostki 93842 92082 21824 22077
Kapitał podstawowy 50164 50164 11666 12027
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,0044 0,0126 0,0010 0,0030

 

33160024_Hollywood_SA_Sprawozdanie_z_badania_SF_2018_podpisane.pdf

33160024_Informacja_dotyczaca_korekty.pdf

33160024_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_GK_za_2018r_po_korekcie.pdf

33160024_Sprawozdanie_finansowe__Hollywood_SA_za_2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci