Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

30.05.2019

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-01-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-01-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży 27 459 25 521 6 389 6 108
Zysk/strata na działalności operacyjnej -185 1 025 -43 245
Zysk /strata przed opodatkowaniem -279 926 -65 222
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 347 5 734 1 011 1 372
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 468 -3 736 -342 -894
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 482 -2 764 -578 -661
Aktywa razem 246 611 244 479 57 334 58 092
Kapitał własny jednostki 120 652 121 263 28 050 28 814
kapitał podstawowy 50 164 50 164 11 663 11 920
Zobowiązania długoterminowe 71 906 69 756 16 717 16 575

 

33354015_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_I_kw_2019_Hollywood_SA.pdf

33354015_Skonsolidowany_Raport_kwartalny_GK_HOLLYWOOD_za_I_kwartal__2019_-_Inf.pdf

 

Wróć

Nasi klienci