Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

26.06.2019

 

Raport bieżący 19/2019

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Adam Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym Pracosław Sp. z o.o.:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 36.740.524, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 65,45% oraz w ogólnej liczbie głosów 47,31%.

21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ - 19.382.334, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ - 34,54% oraz w ogólnej liczbie głosów 24,96%.

 

Wróć

Nasi klienci