Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

29.07.2019

 

Raport bieżący z plikiem 22/2019

Zarząd spółki pod firmą HOLLYWOOD spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka"), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 29 lipca 2019 r. od pana Adama Konieczkowskiego oraz spółki 21 Concordia 3 s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu - działających w imieniu porozumienia, w skład którego wchodzi Spółka i niektórzy inni Akcjonariusze Spółki, opisanego w raporcie bieżącym Spółki nr 20 ("Porozumienie") - zawiadomienia dokonanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust 3 Ustawy o Ofercie ("Zawiadomienie").

Treść Zawiadomienia Spółka przekazuje do publicznej wiadomości poprzez jego załączenie do niniejszego raportu bieżącego.

33798399_Zawiadomienie.pdf

 

Wróć

Nasi klienci