Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

23.09.2019

 

Raport bieżący 32/2019

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 19 września 2019 r. w wyniku rozliczenia transakcji dotyczącej akcji Spółki, dokonanej w ramach przymusowego wykupu akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 16 września 2019 r. przez Spółkę oraz niektórych innych akcjonariuszy Spółki ("Wzywający"), o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 27-2019 ("Przymusowy Wykup"), Spółka nabyła łącznie 1.473.130 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, reprezentujących 2,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.473.130 głosów, co stanowi 1,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (z zastrzeżeniem, że Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych). Akcje Spółki zostały nabyte przez Spółkę po cenie 1,00 zł za jedną akcję.

Po nabyciu przez Spółkę akcji własnych w ramach Przymusowego Wykupu, Spółka posiada łącznie 1.699.796 akcji własnych, reprezentujących 2,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.699.796 głosów, co stanowi 2,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (z zastrzeżeniem, że Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych).

Po zakończeniu Przymusowego Wykupu Wzywający posiadają łącznie 60.164.241 akcji Spółki, reprezentujących 100% akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 77.664.241 głosów, co stanowi 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Wróć

Nasi klienci