Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

24.09.2019

 

Raport bieżący z plikiem 33/2019

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 września 2019 roku (w załączniku).

Jednocześnie Spółka informuje, że ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się bez formalnego zwołania w trybie określonym w art. 405 Kodeksu spółek handlowych, zaś podczas jego obrad reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie odnotowano zgłoszenia sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do którejkolwiek z uchwał, a także nie odstąpiono od podejmowania uchwały w żadnej sprawie z zakresu przyjętego porządku obrad.

34216084_190924_Hollywood_NWZ_tresc_uchwal.pdf

 

Wróć

Nasi klienci