Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

24.09.2019

 

Raport bieżący 34/2019

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 września 2019 roku.

Adam Konieczkowski wraz z podmiotami zależnymi Pracosław sp. z o.o. oraz Spółką:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji - 40.645.091,

wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - 52,33% oraz w ogólnej liczbie głosów 52,33%.

21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji - 32.382.334,

wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - 41,70% oraz w ogólnej liczbie głosów 41,70%.

Powyższe wyliczenia uwzględniają liczbę głosów, jaka przypada na akcje własne posiadane przez Spółkę, przy czym Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 

Wróć

Nasi klienci