Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

25.09.2019

 

Raport bieżący 35/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLLYWOOD S.A. ("Spółka", "Emitent") uchwały nr 3 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 24 września 2019 r. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Wróć

Nasi klienci