Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

30.09.2019

 

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

 

w tys.

EUR


półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży 56 496 53 158 13 175 12 539
Zysk/strata z działalnosci operacyjnej -475 1 659 -111 391
zysk /strata przed opodatkowaniem -2 296 410 -535 97
rodki pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 6 595 7 913 1 538 1 866
przepływy srodków pieniężnych z działalnosci inwestycyjnej -5 136 -6 789 -1 198 -1 601
przepływy srodków pieniężnych z działalności finansowej 1 044 -2 393 243 -564
aktywa razem 244 418 233 325 57 483 54 262
kapitał własny jednostki 125 815 118 620 29 590 27 586
kapitał podstawowy 60 164 50 164 14 150 11 666
zyst/ strata na jedną akcję -0,0553 -0,0039 -0,0129 -0,0009

 

34270610_Raport_jedn_Hollywood.pdf

34270610_Raport_skons_GK_Hollywood.pdf

34270610_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_pierwsze_polrocze_2019_ze_sprawozdaniem.pdf

34270610_Skonsolidowany_Raport_kwartalny_GK_HOLLYWOOD_za_I_polrocze__2019_-_Inf.pdf

 

Wróć

Nasi klienci