Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

04.02.2020

 

Raport bieżący 3/2020

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 25 września 2019 r., dotyczącego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), niniejszym informuje, iż Komisja wydała postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu ("Postanowienie").

Jak wskazano w uzasadnieniu Postanowienia, postępowanie o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki zostało zawieszone w związku z toczącym się postepowaniem prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GC 811/19, w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę ("Uchwała nr 3"). Zdaniem Komisji, zawieszenie postepowania administracyjnego jest uzasadnione do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd ważności Uchwały nr 3.

Wydane Postanowienie nie jest prawomocne. Spółka rozważy zasadność podjęcia przewidzianych prawem działań, które będą miały na celu uchylenie wydanego Postanowienia.

 

Wróć

Nasi klienci