Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

11.02.2020

 

Raport bieżący 4/2020

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Sierpcu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 4 lutego 2020 r., dotyczącego wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Komisja") postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu ("Postanowienie"), niniejszym informuje, iż Spółka, korzystając z przysługującego jej prawa, złożyła do Komisji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uchylenie Postanowienia oraz udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Spółki.

W ocenie Spółki, spełnione zostały wszystkie wymagane prawem przesłanki warunkujące udzielenie przez Komisję zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki publicznej formy dokumentu. Wobec powyższego, zawieszenie postępowania administracyjnego zdaniem Spółki nie jest uzasadnione, a wydane Postanowienie powinno zostać uchylone.

 

Wróć

Nasi klienci