Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

10.03.2020

 

Raport bieżący 5/2020

Zarząd spółki HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu ("Spółka") informuję, że w dniu 10.03.2020r. podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procesu połączenia spółek Hollywood Textile Service Sp. z o.o., oraz HTS MEDIJ Sp. z o.o. i HTS AMA Sp. z o.o. (spółki zależne) w szczególności:

1. przeprowadzenie analizy formy połączenia i oceny skutków finansowych tej transakcji, w szczególności analizy korzyści, jakie przenieść może połączenie spółek Textile Service Sp. z o.o., HTS MEDIJ Sp. z o.o. oraz HTS AMA Sp. z o.o.

2. podjęcie czynności faktycznych i prawnych związanych przeprowadzenia procesu połączenia zgodnie z przepisami KSH oraz regulacjami wewnętrznymi

Spółka decyzję swoją motywuje m.in.:

1. koniecznością uproszczenia struktury Grupy kapitałowej Hollywood i zwiększeniem jej przejrzystości,

2. wykorzystaniem synergii integracyjnych oraz uproszczeniem procesów biznesowych między innymi poprzez eliminację zbędnych czy dublujących się procesów,

3. wzmocnieniem pozycji finansowej i kapitałowej podmiotów operacyjnych objętych połączeniem wraz z poprawą ich pozycji konkurencyjnej,

4. uproszczeniem struktur nadzoru,

5. poprawą efektywności poprzez redukcję kosztów w ramach łączonych spółek w szczególności kosztów administracyjnych, organizacyjnych i zarządczych.

Spółka planuje, że połączenie miałoby nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółek HTS MEDIJ Sp. z o.o. (spółka przejmowana), HTS AMA na Hollywood Textile Service Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

 

Wróć

Nasi klienci