Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Hollywood

11.03.2020

 

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży 56 496 53 158 13 175 12 539
Zysk /strata z działalności operacyjnej -475 1 659 -111 391
Zysk/strata przed opodatkowaniem -2296 410 -535 97
Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 595 7 913 1 538 1 866
przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 136 -6 789 -1 198 -1 601
przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 044 -2 393 243 -564
aktywa razem 244 418 233 325 57 483 54 262
kapitał własny jednostki 125 815 118 620 29 590 27 586
kapitał podstawowy 60 164 50 164 14 150 11 666
zysk/strata na jedną akcję -0,0553 -0,0039 -0,0129 -0,0009

 

35539467_Raport_jedn_Hollywood.pdf

35539467_Raport_skons_GK_Hollywood.pdf

35539467_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_pierwsze_polrocze_2019_ze_sprawozdaniem.pdf

35539467_Skonsolidowany_Raport_kwartalny_GK_HOLLYWOOD_za_I_polrocze__2019_-_Inf.pdf

35539467_Stanowisko_Zarzadu_i_RN_do_wniosku_z_zastrzezeniami.pdf

 

Wróć

Nasi klienci