Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

20.08.2020

 

Raport bieżący 44/2020

Zarząd Spółki K2 Internet S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2020 r., w związku z wygaśnięciem wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok mandatu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Januszowi Żebrowskiemu, ZWZ Spółki powzięło uchwałę nr 18 w sprawie powołania Pana Janusza Żebrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Janusz Żebrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Janusz Żebrowski:

Urodzony w 1970 r. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1991-1993 pracował w Ministerstwie Finansów zajmując się programem restrukturyzacji banków państwowych. Następnie, do 1997 r. był Wicedyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej banku PBK S.A. Od 1997 r. do 2000 r. związany był z bankiem inwestycyjnym Credit Suisse First Boston. Ostatnio na stanowisku Vice President.

Janusz Żebrowski był współzałożycielem K2 Internet Provider s.c. - spółce cywilnej złożonej przez Michała Lach, która później została przekształcona w K2 Internet S.A. W okresie lipiec 2000 r. - październik 2003 r. był Wiceprezesem Zarządu K2, odpowiadającym za zarządzanie finansami Spółki. Od listopada 2003 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym K2 Internet S.A. Od początku 2007 r. do 31 października 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki. Od początku pracy w K2 nadzorował wszystkie kluczowe projekty takie jak pozyskanie finansowania ze strony funduszu VC, przeprowadzenie IPO, akwizycje i nowe przedsięwzięcia utrzymując jednocześnie kontakt z głównymi klientami i partnerami.

Poza wspieraniem rozwoju biznesów tworzących Grupę K2 Janusz Żebrowski rozwija nowe przedsięwzięcia: producenta lekkich rowerów miejskich http://antymateria.com/ oraz mokotowski co-work: https://www.facebook.com/werksztat

 

Wróć

Nasi klienci