Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

27.08.2020

 

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys. EUR

półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPrzychody netto ze sprzedaży usług 54 211 50 366 12 206 11 746
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 3 378 -1 872 761 -437
EBITDA 6 751 1 894 1 520 442
Zysk/Strata brutto 2 746 -2 062 618 -481
Zysk/Strata netto 2 204 -1 570 496 -366
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 048 1 990 2 938 464
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 654 -1 292 -372 -301
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 570 -1 438 -1 254 -335
Przepływy pieniężne netto razem 5 824 -740 1 311 -173
Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 0,89 (PLN) - 0,63 (PLN) 0,20 (EUR) - 0,15 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa razem 59 650 61 052 13 356 14 337
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 898 37 404 7 590 8 783
Zobowiązania długoterminowe 9 970 11 479 2 232 2 696
Zobowiązania krótkoterminowe 23 928 25 925 5 358 6 088
Kapitał własny 25 752 23 648 5 766 5 553
Kapitał podstawowy 2 485 2 485 556 584
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowegoPrzychody netto ze sprzedaży usług 4 857 5 445 1 094 1 270
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -110 179 -25 42
EBITDA 762 1 043 171 243
Zysk/Strata brutto -477 2 299 -107 536
Zysk/Strata netto -380 2 344 -86 547
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 756 1 059 170 247
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 938 -771 211 -180
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 584 -743 -357 -173
Przepływy pieniężne netto razem 110 -455 25 -106
Średnioważona liczba akcji 2 845 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) - 0,15 (PLN) 0,94 (PLN) - 0,03 (EUR) 0,22 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa razem 37 292 38 900 8 350 9 135
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 236 11 022 2 292 2 588
Zobowiązania długoterminowe 5 450 6 501 1 220 1 527
Zobowiązania krótkoterminowe 4 786 4 521 1 072 1 062
Kapitał własny 27 056 27 878 6 058 6 546
Kapitał podstawowy 2 485 2 485 556 584

 

36981011_FS_GKK2_Internet_SA_6M2020.pdf

36981011_RzP_K2Internet_JEDN_6M2020.pdf

36981011_RzP_K2Internet_KONSO_6M2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci