Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

28.08.2020

 

Raport bieżący 46/2020

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został Aneks Nr 16 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 12 sierpnia 2013 r. (dalej "Aneks") zmieniający datę ostatecznej spłaty Kredytu na 31 sierpnia 2021 r.

W związku z ww. Aneksem odpowiednio zostały aneksowane Umowy Poręczenia, w ramach których spółki Grupy Emitenta tj. K2 Internet S.A., Agencja K2 Sp. z o.o., K2 Precise S.A., FABRITY Sp. z o.o., OKTAWAVE Sp. z o.o. udzielają sobie wzajemnego poręczenia cywilno-prawnego w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących kredytodawcy z tytułu ww. Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym do dnia 29 lutego 2024 r. oraz wierzytelności z tytułu gwarancji bankowych udzielanych na podstawie odrębnej Umowy ramowej o linię rewolwingową na udzielanie gwarancji bankowych.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.

 

Wróć

Nasi klienci