Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

06.10.2020

 

Raport bieżący z plikiem 51/2020

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym, w późnych godzinach wieczornych, Emitent otrzymał od FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie z dnia 5 października 2020 r. - przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z rejstracją obniżenia kapitału zakładowego spółki K2 Internet S.A., o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 49/2020 z dnia 2 października 2020 r.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

37334234_Zalacznik_do_RB_51_2020_Zawiadomienie_o_przekroczeniu_progu_10%_FRAM_FIZ.pdf

 

Wróć

Nasi klienci