Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

07.10.2020

 

Raport bieżący z plikiem 52/2020

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od AGS 30 FIZAN UNIPESSOAL LDA, z siedzibą w Birre, w Portugalii, zawiadomienie z dnia 7 października 2020 r. - przesłane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

37352800_Zawiadomienie_o_zmianie_stanu_posiadania_akcji_K2_Internet_SA__7.10.2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci