Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

07.10.2020

 

Raport bieżący z plikiem 53/2020

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego, reprezentowanego przez AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zawiadomienie z dnia 7 października 2020 r. - przesłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

37352939_Zal._do_RB_53_2020_Zawiadomienie_od_AXA_OFE_Przekroczenie_5%.pdf

 

Wróć

Nasi klienci