Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

14.10.2020

 

Raport bieżący z plikiem 55/2020

Zarząd K2 Internet S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 14 października 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła ramowy regulamin programu opcyjnego dla członków Zarządu Emitenta ("Regulamin Programu Motywacyjnego").

Zasady realizacji programu opcyjnego dla Zarządu Spółki wynikające z przyjętego Regulaminu Programu Motywacyjnego są zgodne z założeniami projektu uchwały Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu ("Projekt Uchwały"), który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Regulamin Programu Motywacyjnego wejdzie w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego zwołanie zaplanowane jest na dzień 18 listopada 2020 r. stosownej uchwały, zasadniczo zgodnej z Projektem Uchwały.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Spółki w stosownym czasie dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 18 listopada 2020 r.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.

37412328_Zal._do_RB_55_2020_Projekt_uchwaly_program_motywacyjny_zarzadu_K2ISA.pdf

 

Wróć

Nasi klienci