Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

12.11.2020

 

Raport bieżący 61/2020

Zarząd K2 Internet S.A. [dalej: Emitent] przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za 9 miesięcy 2020 roku (okres trzech kwartałów, styczeń-wrzesień 2020 roku).

* Przychody ze sprzedaży usług:

83,2 mln zł wobec 76,4 mln zł (wzrost o 6,8 mln zł);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

5,8 mln zł wobec -2,2 mln zł (wzrost o 8,0 mln zł);

* EBITDA:

10,9 mln zł wobec 3,6 mln zł (wzrost o 7,3 mln zł).

W ujęciu kwartalnym:

* I kwartał 2020 - Przychody: 27,0 mln zł, EBIT: 1,5 mln zł, EBITDA: 3,2 mln zł;

* II kwartał 2020 - Przychody: 27,2 mln zł, EBIT: 1,9 mln zł, EBITDA: 3,6 mln zł.

* III kwartał 2020 - Przychody: 29,0 mln zł, EBIT: 2,4 mln zł, EBITDA: 4,1 mln zł.

Zarząd Emitenta z satysfakcją informuje o kontynuacji pozytywnych trendów zwiększania skali działalności oraz generowanych wyników finansowych, które mają miejsce nie tylko w ujęciu rok do roku, ale również w ujęciu kwartał do kwartału. W rezultacie Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia rezultaty wypracowane w okresie trzech kwartałów roku 2020.

Wzrost szacunkowych wyników Grupy K2 w III kwartale br. wynika w dużej mierze z rekordowych rezultatów działalności Fabrity (rozwiązania software dla biznesu) oraz podtrzymania dobrych wyników K2 Precise (agencja marketingu internetowego). Emitent wskazuje również na pozytywne efekty m.in. wcześniej podjętych decyzji o wzmocnieniu i konsolidacji aktywów technologicznych Grupy oraz wzmożonej kontroli poziomu kosztów. Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia efekty działań nakierowanych na maksymalne wykorzystanie możliwości rynkowych i trendów, w tym także związanych z pandemią COVID-19, w zakresie transformacji cyfrowej firm, automatyzacji ich procesów biznesowych i upowszechnienia się rozwiązań e-commerce.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej K2 Internet za trzy kwartały 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 19 listopada 2020 r.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich.

 

Wróć

Nasi klienci