Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

19.11.2020

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży usług 83 169 76 412 18 723 17 735
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 5 828 -2 159 1 312 -501
EBITDA 10 870 3 559 2 447 826
Zysk/Strata brutto 4 973 -2 684 1 119 -623
Zysk/Strata netto 3 840 -2 194 864 -509
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 634 5 062 3 294 1 175
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 200 -1 624 -495 -377
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 329 -4 921 -1 650 -1 142
Przepływy pieniężne netto razem 5 105 -1 483 1 149 -344
Średnioważona liczba akcji 2 319 005 2 484 032 2 319 005 2 485 032
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 1,56 (PLN) - 0,88 (PLN) 0,35 (EUR) - 0,20 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa razem 60 963 61 052 13 467 14 337
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 586 37 404 7 419 8 783
Zobowiązania długoterminowe 8 557 11 479 1 890 2 696
Zobowiązania krótkoterminowe 25 029 25 925 5 529 6 088
Kapitał własny 27 377 23 648 6 048 5 553
Kapitał podstawowy 2 319 2 485 512 584
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowegoPrzychody netto ze sprzedaży usług 7 254 8 084 1 633 1 876
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -114 -19 -26 -4
EBITDA 1 193 1 280 269 297
Zysk/Strata brutto 100 1 854 23 430
Zysk/Strata netto 209 1 998 47 464
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 288 1 898 290 441
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 944 -421 438 -98
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 524 -2 241 -568 -520
Przepływy pieniężne netto razem 708 -764 159 -177
Średnioważona liczba akcji 2 319 005 2 485 032 2 319 005 2 485 032
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 0,08 (PLN) 0,80 (PLN) 0,02 (EUR) 0,19 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa razem 37 173 38 900 8 212 9 135
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 709 11 022 2 145 2 588
Zobowiązania długoterminowe 4 856 6 501 1 073 1 527
Zobowiązania krótkoterminowe 4 853 4 521 1 072 1 062
Kapitał własny 27 464 27 878 6 067 6 546
Kapitał podstawowy 2 319 2 485 512 584

 

37745480_FS_GKK2_Internet_SA_9M2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci