Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

K2 Internet

22.12.2020

 

Raport bieżący 71/2020

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent, K2) informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. K2 zawarł umowę przyrzeczoną sprzedaży akcji w wykonaniu których nabył łącznie 930 akcji reprezentujących 2 % kapitału zakładowego spółki Oktawave SA z siedzibą w Warszawie.

Akcje są nabywane przez Emitenta w konsekwencji wykonania opcji put i call objętych umową stanowiącą element programu motywacyjnego Oktawave SA. (ustanowionego przez Emitenta działającego w charakterze Fundatora) od uczestnika tego programu, zgodnie z określonymi w tym programie warunkami.

O warunkach programu motywacyjnego Oktawave SA Emitent informował raportem bieżącym nr 64/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.

W chwili obecnej K2 (wraz z akcjami nabywanymi, o których mowa powyżej) posiada łącznie 44.873 akcje Oktawave SA reprezentujące łącznie 96,5 % kapitału zakładowego Spółki.

 

Wróć

Nasi klienci