Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

29.08.2017

Otoczenie Grupy Mercator Medical stabilizuje się,
I półrocze jeszcze pod wpływem rynkowych zawirowań

  • Wyniki II kw. 2017 zbieżne z szacunkami opublikowanymi w lipcu br.;
  • Pozytywne trendy rynkowe: cena lateksu naturalnego obecnie niższa już o 32% niż w szczycie notowań (luty), kurs USD/PLN niższy o 15% niż na początku roku;
  • Kontynuacja wzrostu sprzedaży na bazie obecnych aktywów; budowa fabryki rękawic nitrylowych zgodna z harmonogramem i budżetem, od II półrocza 2018 zwiększy moce produkcyjne o 150%; zakończona budowa zakładu produkcji wyrobów z włókniny w Polsce; kontynuacja ekspansji geograficznej.

Podsumowanie skonsolidowanych rezultatów finansowych:

 

Rok 2016

I półrocze 2017

 

mln PLN

zmiana rdr

mln PLN

zmiana rdr

Przychody

263,6

+16,3%

148,5

+15,6%

EBITDA

25,7

+12,9%

6,0

-51,6%

Zysk netto

14,8

+44,5%

1,1

-84,3%

Cash flow operacyjny

16,6

+110,9%

-5,3

-

Aktywa

207,9

+31,6%

233,4

+33,5%

Kapitały własne

123,5

+69,8%

117,7

-4,6%

 

W drugim kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody producenta i dystrybutora rękawic jednorazowych wzrosły o 9% r/r, do blisko 76 mln PLN. Jest to również rezultat wyższy o 2% wobec udanego sprzedażowo pierwszego kwartału. W rezultacie w pierwszej połowie 2017 roku przychody Grupy Mercator wzrosły o 15,6% w ujęciu rok do roku, do 148,5 mln PLN. To więcej niż całoroczna sprzedaż zaledwie przed czterema latami (rok 2013).

- Pragnę wskazać, iż w naszej branży kluczowym wyzwaniem jest pozyskanie rynków zbytu. Dlatego też niezwykle pozytywnie oceniam dokonania międzynarodowego zespołu sprzedażowego Grupy Mercator Medical w zakresie długoterminowego dynamicznego wzrostu sprzedaży – podkreśla dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical SA.

Z powodu czynników o charakterze przejściowym wynik EBITDA Grupy Mercator Medical spadł w pierwszym półroczu do 6,0 mln PLN, a zysk netto – do 1,1 mln PLN. Należy przy tym zauważyć, że w 82% wynik netto półrocza został wypracowany w drugim kwartale br.

- Widzimy już stabilizację otoczenia biznesowego, a największe perturbacje wydają się już za nami. Gdyby nie zawirowania na rynku surowcowym i walutowym, nasze półroczne wyniki finansowe byłyby o nawet kilkadziesiąt procent wyższe rok do roku. Przejściowy charakter tych czynników sprawia, iż jesteśmy pozytywnie nastawieni co do potencjału wzrostu wyników w przyszłości - mówi Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych Mercator SA.

W pierwszym kwartale segment dystrybucyjny znalazł się pod presją silnego dolara (nawet powyżej 4,2 zł), a marżowość segmentu produkcyjnego ucierpiała ze względu na niezwykle dynamiczny wzrost ceny lateksu naturalnego (+75% w okresie IX.2016-II.2017). W drugim kwartale ceny lateksu naturalnego stabilizowały się już na wyraźnie niższym poziomie (około 6 MYR za kg dla Bulk Latex, około -25% od szczytu), podobnie jak kurs dolara, który zbliżył się do 3,7 zł. W segmencie dystrybucji, odpowiadającym za ponad 70% przychodów, w sprzedaży znalazły się produkty powstałe z kupowanych w I kw. droższych surowców – lateksu naturalnego i syntetycznego. Jednocześnie nasiliła się presja na spadek cen wyrobów dla finalnych odbiorców w związku ze spadającymi już w II kw. cenami surowców i kursem USD/PLN. Zaowocowało to spadkiem marż dystrybucyjnych, gdyż sytuacja rynkowa skutecznie ograniczała pełne przełożenie wzrostu kosztów na klientów.

- Również w segmencie produkcyjnym sytuacja może poprawić się dopiero teraz, kiedy do produkcji trafia zamówiony po niższych cenach surowiec – lateks naturalny. Obecnie cena lateksu naturalnego to około 5,53 MYR/kg, zatem około 32% poniżej szczytu z lutego. Dla segmentu dystrybucji dobrą wiadomością jest najtańszy od dwóch lat dolar, którego kurs spadł już poniżej 3,6 PLN. Aktualnie widzimy uspokojenie sytuacji rynkowej, co powinno oznaczać powrót producentów i dystrybutorów rękawic do dynamicznych wzrostów realizowanych zysków – mówi Witold Kruszewski.

Na przyszłe wyniki Grupy Mercator Medical istotnie wpłynie także realizacja trzyletniej strategii przewidzianej na lata 2016-2018. Opiera się ona na czterech filarach, tzn. budowie fabryki rękawic nitrylowych (produkt komplementarny do obecnie wytwarzanych rękawic z lateksu naturalnego), uruchomieniu fabryki wyrobów z włókniny, ekspansji w Europie Zachodniej i wzmocnieniu pozycji w naszym regionie.

Trwająca od lata zeszłego roku budowa zakładu produkcji wyrobów z włókniny w Polsce (4,1 mln PLN) zakończyła się w lipcu, a po okresie certyfikowania produkcji sprzedaż z nowego zakładu powinna rozpocząć się jesienią br. Celem tej inwestycji jest wyraźne zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej w zakresie dotychczas dystrybuowanego asortymentu m.in. obłożeń pola operacyjnego. W styczniu br. rozpoczęła się natomiast rozbudowa fabryki rękawic w Tajlandii o zakład produkcji rękawic z lateksu syntetycznego (szacowane nakłady 119 mln PLN). Pierwsza linia produkcyjna zostanie dostarczona w najbliższych tygodniach, a montaż ostatniej zakończy się pod koniec I półrocza 2018. W rezultacie od II półrocza przyszłego roku moce wytwórcze Mercator Medical wzrosną o 150%, do 3 mld rękawic rocznie.

 

***

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic  gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.

Dzięki trwającej budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (zakończenie inwestycji wartej 119 mln zł planowane jest na I poł. 2018 r.) zdolności produkcyjne spółki zwiększą się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie. W lipcu 2017 r. spodziewane jest uruchomienie produkcji wyrobów z włókniny (odzież ochronna) w polskim Pikutkowie pod Brześciem Kujawskim. Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ostatnie raporty analityczne biur maklerskich mówią o około 30-40-procentowym potencjale wzrostu kursu akcji spółki (DM BOŚ z TP 27,0 PLN, listopad 2016; Vestor DM z TP 25,1 PLN, kwiecień 2017). Więcej informacji: www.mercatormedical.eu 

 

Wróć

Nasi klienci