Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

01.02.2018

Raport bieżący 2/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent"), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta przedstawia szacunkowe wyniki finansowe Grupy Emitenta w czwartym kwartale 2017 roku.

Zarząd Emitenta wstępnie oczekuje, że przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,7 mln zł (wobec 76,5 mln zł w III kw. 2017 r. oraz 67,2 mln zł w IV kw. 2016 r.) skonsolidowany wynik operacyjny miał w IV kw. 2017 r. wartość około 2,1 mln zł (wobec 1,8 mln zł w III kw. 2017 r. i 4,0 mln zł w IV kw. 2016 r.), skonsolidowany wynik EBITDA - około 4,5 mln zł (wobec 4,0 mln zł w III kw. 2017 r. i 6,1 mln zł w IV kw. 2016 r.), natomiast skonsolidowany zysk netto - około 2,0 mln zł (wobec 2,2 mln zł w III kw. 2017 r. i 2,5 mln zł w IV kw. 2016 r.)

Zarząd Emitenta zwraca uwagę na fakt, że po znaczącym pogorszeniu rentowności działalności Grupy Emitenta w pierwszym i drugim kwartale 2017 r. (efekt drastycznego wzrostu cen surowca produkcyjnego - lateksu naturalnego oraz zawirowań kursu USD/PLN) od trzeciego kwartału 2017 r. Emitent obserwuje stabilizację sytuacji i stopniową odbudowę generowanych marż. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w niniejszym raporcie bieżącym, w IV kwartale 2017 r. wynik na działalności operacyjnej i wynik EBITDA były wyższe w ujęciu kwartał do kwartału, co jest pozytywną zmianą w stosunku do sytuacji poprzednich lat.

Zarząd Emitenta spodziewa się utrzymania korzystnych tendencji i dalszej poprawy rentowności działalności w kolejnych okresach.

 

Wróć

Nasi klienci