Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

16.03.2018

Raport bieżący z plikiem 5/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. H. Modrzejewskiej 30, w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.30.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

29908892_2018_5_Zalacznik_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf

 

Wróć

Nasi klienci