Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

19.03.2018

Mercator Medical chce uruchomić program motywacyjny dla kluczowych menedżerów

Podczas zwołanego na 12 kwietnia br. NWZ Mercator Medical akcjonariusze mogą przyjąć uchwałę, na mocy której zostanie uruchomiony program motywacyjny dla kluczowej kadry zarządzającej. Zgodnie z projektem uchwały (raport bieżący 6/2018), osoby uprawnione mogą otrzymać warranty, które będą podstawą do wyemitowania łącznie maksymalnie 120 tys. akcji serii H (do 1,12% w podwyższonym kapitale zakładowym).

- Cena emisyjna zawarta w projekcie uchwały wynosi 17,5 zł za akcję, co oznacza zapłacenie przez menedżerów za obejmowane akcje do 2,1 mln zł w gotówce, przy czym cena emisyjna jest na poziomie obecnego kursu akcji na GPW. Dlatego z założenia księgowa wycena programu motywacyjnego dla spółki powinna mieć neutralny charakter, a jednocześnie bardzo istotny staje się aspekt motywacyjny dla kluczowych menedżerów do dynamicznego wzrostu generowanych wyników finansowych i osiągania celów biznesowych – komentuje dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu, założyciel oraz wiodący akcjonariusz Mercator Medical.

Na przyszłe wyniki Grupy Mercator Medical istotnie wpłyną efekty realizacji trzyletniej strategii, przewidzianej na lata 2016-2018. Opiera się ona na czterech filarach, tzn. budowie fabryki rękawic nitrylowych, uruchomieniu fabryki wyrobów z włókniny, ekspansji w Europie Zachodniej i wzmocnieniu pozycji w regionie CEE. W ramach rozbudowy fabryki rękawic w Tajlandii o zakład produkcji rękawic z lateksu syntetycznego (szacowane nakłady 119 mln PLN) zainstalowane są już cztery linie produkcyjne z ośmiu, a pełne moce produkcyjne powinny być dostępne latem br. Wtedy też moce wytwórcze Grupy Mercator Medical w zakresie rękawic jednorazowych wzrosną 150% rdr, do 3 mld szt. rocznie. Z kolei budowa zakładu produkcji wyrobów z włókniny w Polsce (nakłady 3,9 mln PLN) zakończyła się latem 2017 r., a od IV kw. po okresie certyfikowania produkcji sprzedaż z nowego zakładu trafia już do odbiorców zewnętrznych. Celem tej inwestycji jest wyraźne zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej w zakresie dotychczas dystrybuowanego asortymentu m.in. obłożeń pola operacyjnego.

 

***

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic  gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.

Dzięki trwającej budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (zakończenie inwestycji wartej 119 mln zł planowane jest na I poł. 2018 r.) zdolności produkcyjne spółki zwiększą się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie. W III kw. 2017 r. została uruchomiona produkcja wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka. Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w około 60 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ostatnie raporty analityczne biur maklerskich mówią o około 30-50-procentowym potencjale wzrostu kursu akcji spółki (DM BOŚ z TP 26,9 PLN, październik 2017; Vestor DM z TP 23,1 PLN, wrzesień 2017). Więcej informacji: www.mercatormedical.eu 

 

Wróć

Nasi klienci