Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

22.03.2018

Raport bieżący 7/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. Pan Wojciech Armuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem mandat Pana Wojciecha Armuły wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym zostanie powołany nowy członek Rady Nadzorczej, nie później jednak niż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2017.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Wojciecha Armuły przyczyną złożenia rezygnacji są przyczyny osobiste.

 

Wróć

Nasi klienci