Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

13.04.2018

Raport bieżący 12/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2018 r. podjęło uchwałę o powołaniu Pani Gabrieli Stolarczyk-Zadęckiej w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z przedstawionym CV, Pani Gabriela Stolarczyk-Zadęcka jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku Psychologia Biznesu. Ukończyła również studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Odbyła również szereg szkoleń w zakresie finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i zarządzania projektami.

W latach 1988 - 1995 pracowała w Domach Towarowych Centrum S.A. na stanowisku księgowej, a następnie samodzielnej księgowej. W latach 1995-2006 była zatrudniona w Pepsi Cola General Bottlers sp. z o.o. na stanowiskach Accounting Clerk i Payroll Clerk, a następnie Finance & Administrative Manager oraz Senior Audytor. Od 2006 do 2013 r. pracowała w EmiTel sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Audytu oraz Kierownika Projektu. W latach 2015-2016 była zatrudniona w Kompanii Węglowej S.A. jako Dyrektor Audytu - doradca, a od 2016 pracuje w PGE Dystrybucja S.A. jako Dyrektor Departamentu HR. W latach 2011 - 2014 prowadziła również własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego, audytu i szkoleń.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Gabriela Stolarczyk-Zadęcka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Mercator Medical S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 

Wróć

Nasi klienci