Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

15.05.2018

Grupa Mercator Medical zarobiła
w pierwszym kwartale tyle, co w całym zeszłym roku

 

Podsumowanie skonsolidowanych rezultatów finansowych:

 

Zapowiadany przez Zarząd Mercator Medical powrót do wysokich marż ma właśnie miejsce, a spółka osiągnęła finalnie w I kw. 2018 roku lepsze rezultaty finansowe, niż wcześniej szacowała. Skonsolidowany wynik EBITDA producenta i dystrybutora rękawic jednorazowych więcej niż się podwoił do 7,6 mln PLN (+103,9% rdr). Nastąpiło to przy rosnących o 21% (do 89,1 mln PLN) przychodach ze sprzedaży. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był aż 491 razy wyższy niż przed rokiem (4,9 mln PLN) i miał wartość jak rezultat z całego roku 2017. Co więcej, również w porównaniu do rezultatów sprzed dwóch lat (I kw. 2016) wzrosty były znaczne i wyniosły odpowiednio: +50% (przychody), +27% (EBITDA) i 91% (zysk netto). Tak mocna poprawa rezultatów to przesunięty w czasie efekt stabilizacji otoczenia rynkowego i pozytywnych trendów w zakresie cen lateksu oraz rękawic (wpływ głównie na segment produkcyjny), jak również kursu dolara w złotych (wpływ głównie na segment dystrybucyjny).

- Już podane przez nas szacunki wyników pierwszego kwartału były oceniane jako spektakularne. Tymczasem zarobiliśmy jeszcze więcej, kontynuując długoterminową dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów. To efekty tego, że w roku 2017 podjęliśmy szereg inicjatyw, aby bronić marż w trudnym i zaskakującym otoczeniu rynkowym. Jednocześnie, zgodnie z naszymi przewidywaniami, w 2017 oraz 2018 roku z kwartału na kwartał notowaliśmy coraz lepsze wyniki w porównaniu rok do roku i wypełnialiśmy cele, jakie komunikowaliśmy inwestorom – podkreśla dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical SA.

- Pomimo tego, że w wynikach I kw. 2018 r. ujmujemy jeszcze nie w pełni efektywną produkcję z nowej fabryki, w rok 2018 wchodzimy już z marżami zdecydowanie bliższymi tym z rekordowego roku 2016, a jednocześnie rozwinęliśmy od tamtego czasu skalę biznesu zarówno w zakresie dystrybucji, jak i produkcji – dodaje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical SA.

W I kw. 2018 r. Grupa Mercator Medical zwiększyła sprzedaż rękawic o 22,5% rdr, a produktów z włókniny o 21,6% rdr, co przy spadku sprzedaży niewielkiego segmentu opatrunków o 10% sprawiło, iż segment rękawic odpowiadał już za blisko 92% skonsolidowanych przychodów. W najważniejszej linii produktowej, tj. w rękawicach diagnostycznych, sprzedaż ilościowa zwiększyła się o 37,5% rdr.

Jeśli chodzi o geograficzne kierunki sprzedaży, to największe wzrosty sprzedaży w segmencie  produkcyjnym dotyczyły USA wraz z klientem amerykańskim nabywającym rękawice poprzez Malezję, a także Arabii Saudyjskiej oraz Hiszpanii, natomiast w segmencie dystrybucyjnym największe wzrosty sprzedaży miały miejsce w Polsce, na Ukrainie oraz w Europie Zachodniej.

Na przyszłe wyniki Grupy Mercator Medical istotnie wpłyną efekty realizacji trzyletniej strategii 2016-2018. Opiera się ona na czterech filarach, tzn. budowie fabryki rękawic nitrylowych, uruchomieniu fabryki wyrobów z włókniny, ekspansji w Europie Zachodniej (w pierwszej kolejności Niemcy i Włochy) oraz wzmocnieniu pozycji w regionie CEE jako wiodącego dostawcy rękawic medycznych.

W ramach rozbudowy fabryki rękawic w Tajlandii o zakład produkcji rękawic z lateksu syntetycznego (szacowane nakłady 119 mln PLN) uruchomione są już cztery linie produkcyjne z ośmiu, a pełne moce produkcyjne powinny być dostępne latem br. Wtedy też moce wytwórcze Grupy Mercator Medical w zakresie rękawic jednorazowych wzrosną 150% rdr, do 3 mld szt. rocznie. Z kolei budowa zakładu produkcji wyrobów z włókniny w Polsce (nakłady 3,9 mln PLN) zakończyła się latem 2017 r., a od IV kw. po okresie certyfikowania produkcji sprzedaż z nowego zakładu trafia już do odbiorców zewnętrznych. Celem tej inwestycji jest wyraźne zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej w zakresie dotychczas dystrybuowanego asortymentu m.in. obłożeń pola operacyjnego.

 

***

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic  gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.

Dzięki trwającej budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (zakończenie inwestycji wartej 119 mln zł planowane jest latem 2018 r.) zdolności produkcyjne spółki zwiększą się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie. W III kw. 2017 r. została uruchomiona produkcja wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka. Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w około 60 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ostatnie raporty analityczne biur maklerskich mówią o około 30-45-procentowym potencjale wzrostu kursu akcji spółki (DM BOŚ z TP 25,5 PLN, grudzień 2017; Vestor DM z TP 23,1 PLN, wrzesień 2017). Więcej informacji: www.mercatormedical.eu 

 

Wróć

Nasi klienci