Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

30.05.2018

Raport bieżący z plikiem 15/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. H. Modrzejewskiej 30, w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 10.30.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

30507545_2018_15_Zalacznik_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

 

Wróć

Nasi klienci