Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

17.07.2018

Raport bieżący 19/2018

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Emitent"), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta przedstawia szacunkowe wyniki finansowe Grupy Emitenta w drugim kwartale 2018 roku.

Zarząd Emitenta wstępnie oczekuje, że przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 88,4 mln zł (wobec 75,0 mln zł w II kw. 2017 r. oraz 89,1 mln zł w I kw. 2018 r.), skonsolidowany wynik operacyjny wyniósł ok. 4,8 mln zł (wobec 0,1 mln zł w II kw. 2017 r. oraz 4,8 mln zł w I kw. 2018), skonsolidowany wynik EBITDA - ok. 8,3 mln zł (wobec 2,2 mln zł w II kw. 2017 r. oraz 7,6 mln zł w I kw. 2018), natomiast skonsolidowany zysk netto - około 0,3 mln zł (wobec 0,9 mln zł w II kw. 2017 r. oraz 5,0 mln zł w II kw. 2018 r.).

Negatywny wpływ na osiągnięty wynik netto w II kw. 2018 r. miała głównie wycena kredytów zaciągniętych w USD przez Mercator Medical (Thailand) - waluta ta znacznie umocniła się do złotówki pomiędzy końcem pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że począwszy od trzeciego kwartału 2018 r. nie będzie publikował szacunkowych wyników kwartału przed przekazaniem do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego, chyba że szacunkowe wyniki danego kwartału w znaczący sposób odbiegać będą od konsensusu rynkowego lub wyników, których można się spodziewać w kontekście wyników analogicznego kwartału roku wcześniejszego oraz wyników poprzedniego kwartału. Z uwagi na fakt, że wyniki finansowe pierwszego i drugiego kwartału 2017 r. znacznie odbiegały in minus od wyników osiąganych w porównywalnych okresach roku poprzedniego oraz odpowiednio - wyniki pierwszego i drugiego kwartału 2018 r. znacznie odbiegały in plus - Emitent publikował szacunkowe wyniki.

Za każdym razem decyzja o ewentualnej publikacji wyników szacunkowych będzie podejmowana przez Zarząd Emitenta w kontekście wyników analogicznego kwartału roku poprzedniego, poprzedniego kwartału, jak również oczekiwań rynku.

 

Wróć

Nasi klienci