Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

29.08.2018

Wynik EBITDA Grupy Mercator po pierwszym półroczu wyższy niż w całym zeszłym roku


Podsumowanie skonsolidowanych rezultatów finansowych: 

 

Realizowane przez Grupę Mercator inwestycje rozwojowe (przede wszystkim kończąca się budowa fabryki rękawic nitrylowych), jak również podjęte inicjatywy maksymalizujące efektywność działalności oraz korzystne zmiany w otoczeniu biznesowym (głównie ceny lateksu i gotowych rękawic) sprawiły, iż Grupa Mercator zanotowała w pierwszej połowie 2018 roku spektakularny wzrost wyników finansowych i rentowności w ujęciu rok do roku. Przy wzroście przychodów o 19%, do 177,4 mln PLN, wynik EBITDA wzrósł o 165%, do 15,8 mln PLN, przewyższając już o blisko 10% rezultat całego zeszłego roku. W samym drugim kwartale wynik EBITDA wzleciał o 268% rdr, do 8,1 mln PLN, a rentowność na tym poziomie wzrosła z 2,9% do 9,2%, przy czym rentowność EBITDA segmentu dystrybucyjnego zwiększyła się o 4,0 pkt. proc., a segmentu produkcyjnego jeszcze mocniej – o aż 8,6 pkt. proc..

- Warto zauważyć, że wynik EBITDA drugiego kwartału jest wyższy o 28% od rezultatu analogicznego okresu dotychczas rekordowego roku 2016. To w najlepszy sposób obrazuje realizację ścieżki naszego wzrostu, pomimo że w I połowie 2018 roku produkcja z nowego zakładu w Tajlandii nie była jeszcze w pełni efektywna – podkreśla Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

- Co więcej, moglibyśmy wykazać w naszym sprawozdaniu okresowym wyższe skonsolidowane przychody, ale wykorzystaliśmy sytuację rynkową i większą część naszej produkcji przekierowaliśmy do własnej dystrybucji, co w naturalny sposób zwiększyło wyłączenia konsolidacyjne. Jednocześnie nieporównywalny rok do roku jest wynik netto – dodaje Witold Kruszewski.

Chodzi tutaj o niegotówkową, czysto księgową aktualizację wyceny kredytu na finalizowaną rozbudowę zakładu w Tajlandii. Podczas gdy w I półroczu 2017 dodatnie różnice kursowe oraz wycena instrumentów zabezpieczających przepływy miały wartość 1,0 mln PLN, o tyle w I połowie bieżącego roku stały się ujemne (1,4 mln PLN), co oznacza realnie zmianę w ujęciu księgowym o aż 2,4 mln PLN rok do roku.

- Dolar umocnił się w drugim kwartale bieżącego roku, natomiast gdy się osłabi, zaksięgujemy dodatnią aktualizację wyceny kredytu w Tajlandii. Generalnie nie stosujemy w tym zakresie instrumentów hedgingowych, gdyż w długim terminie takie niegotówkowe zdarzenia praktycznie nie mają znaczenia, a używanie tych instrumentów kosztuje – wyjaśnia Witold Kruszewski.

Z kolei za ujemnymi przepływami gotówkowymi z działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2018 roku (-19,8 mln PLN) stoi zwiększenie wartości kapitału obrotowego o łącznie 36,8 mln PLN, z czego największe zmiany dotyczyły należności i zobowiązań handlowych.

- Z budową fabryki rękawic nitrylowych związany jest wzrost zobowiązań i zapasów, a ogólny wzrost skali działalności zwiększa zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Z kolei w naturalny sposób w trakcie roku szpitale są słabszymi płatnikami, czego efektem są wyższe o 17,5 mln PLN krótkoterminowe należności handlowe. W kolejnych kwartałach efekty te powinny się już ulec wypłaszczeniu - wyjaśnia CFO Witold Kruszewski

- Nasze wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymujemy na bezpiecznych poziomach, w pełni akceptowanych przez instytucje finansowe – dodaje.

Jeśli chodzi o geograficzny podział przychodów, to bez zmian największym rynkiem zbytu Grupy Mercator pozostaje Polska, która przy wzroście sprzedaży o 4,4 mln PLN odpowiadała w I półroczu 2018 za 36,5% skonsolidowanych przychodów (39,8% w 2017 roku). Inne kraje regionu CEE odpowiadały za kolejne 30,1% sprzedaży. Ważnym rynkiem Grupy Mercator, gdzie trafiają dostawy kontenerowe wprost z fabryki w Tajlandii, są Stany Zjednoczone, które wraz ze sprzedażą pośrednio poprzez Malezję, odpowiadały za 13,5% skonsolidowanych przychodów (wzrost wartości o 47% rdr).

 

***

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic  gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.

Dzięki trwającej budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (zakończenie inwestycji wartej 119 mln zł planowane jest w IV kw. 2018 r.) zdolności produkcyjne spółki zwiększą się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie. W III kw. 2017 r. została uruchomiona produkcja wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka. Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w około 60 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu 

 

Raport okresowy półroczny za 2018 PSr - link

 

Wróć

Nasi klienci