Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

01.10.2018

Nowa fabryka rękawic nitrylowych Grupy Mercator
w Tajlandii uruchomiona już w całości

Uruchomieniem ostatniej, ósmej linii produkcyjnej zakończyła się zasadnicza część trwającej od stycznia 2017 roku budowy fabryki rękawic z lateksu syntetycznego Grupy Mercator Medical. Inwestycja ma wartość 119 mln PLN, a w jej efekcie moce produkcyjne Grupy Mercator Medical wzrosły o więcej niż 150%, do ponad 3 mld sztuk rękawic rocznie.

- To największa w naszej historii inwestycja i jednocześnie kluczowy filar strategii rozwoju na lata 2016-2018. Dywersyfikujemy dotychczasową produkcję rękawic z lateksu naturalnego i uzupełniamy portfolio własnych produktów o rękawice nitrylowe, co zresztą wpisuje się w globalne trendy rozwoju rynku rękawic jednorazowych. Uruchomiona właśnie w całości fabryka rękawic z lateksu syntetycznego, który nie uczula i może być barwiony, już zdecydowanie pozytywnie wpływa na generowane przez nas wyniki finansowe – komentuje dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

W ramach inwestycji na działce o powierzchni 6 hektarów powstała hala produkcyjna, w której zainstalowano siedem podwójnych linii produkcyjnych o wydajności ponad 30 tys. szt. rękawic na godzinę oraz jedną linię pojedynczą o wydajności 15 tys. szt. rękawic na godzinę, przeznaczoną do realizacji mniejszych serii. Wydajności te są o 15-25% wyższe niż w przypadku linii wytwórczych w fabryce rękawic z lateksu naturalnego. Nowy zakład został wyposażony również w rozwiązania, zapewniające automatyczne zdejmowanie rękawic z linii i układanie ich do pakowania. Uruchomiona fabryka jest przygotowana do produkcji rękawic z lateksu syntetycznego o wadze od jedynie 2,8 g do aż około 15 g, w dowolnym kolorze. Rodzaj tekstury na powierzchni rękawic może również być dowolny, w zależności od oczekiwań klientów.

Budowa fabryki rękawic nitrylowych oznaczała również realizację inwestycji o charakterze pomocniczym, jak hostele dla robotników. Na terenie zakładu powstały też trzy kotły energetyczne, opalane biomasą, o łącznej mocy grzewczej 36 MW, przy czym dwa stale pracują, a trzeci – ze względów ostrożnościowych - utrzymywany jest w gotowości do pracy. Medium grzewczym w instalacjach produkcyjnych jest olej o temperaturze 225-250 st. C. Ważnym elementem fabryki jest również sprężarkownia z czterema kompresorami o łącznej mocy 180 kW oraz czterema suszarkami ziębniczymi o wydajności 900 m3 na godzinę każda. Zakład wyposażony jest również w schładzacze rękawic, chłodzone wodą, o łącznej wydajności 600 ton na godzinę. Przy każdej linii produkcyjnej zainstalowany jest układ chlorowania – łącznie to  osiem niezależnych linii dozowania chloru i dwa absorbery. Fabryka wyposażona jest też w stację uzdatniania wody o wydajności do 200 m3 na godzinę z czterema układami filtrującymi i wieżą ciśnień, jak również oczyszczalnię ścieków o wydajności blisko 3 tys. m3 na dobę ze zbiornikami filtrującymi, napowietrzaniem i osadnikami.

 

***

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic  gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.

Dzięki zakończonej na przełomie III i IV kw. 2018 roku budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 119 mln zł) zdolności produkcyjne spółki zwiększyły się o więcej niż 150%, do ponad 3 mld rękawic rocznie. Natomiast w III kw. 2017 r. została uruchomiona produkcja wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka. Mercator Medical posiada również centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, Włoszech, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w około 60 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu

 

tl_files/klienci/nowy/Mercator/1.pngtl_files/klienci/nowy/Mercator/10.png

 

 

 

 

 

 

 

 

tl_files/klienci/nowy/Mercator/11.pngtl_files/klienci/nowy/Mercator/19.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć

Nasi klienci