Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

15.11.2018

Niemal podwojone przychody segmentu produkcyjnego
w Q3 2018 dzięki uruchomieniu nowych linii produkcyjnych

Podsumowanie skonsolidowanych rezultatów finansowych:

Uruchomieniem ósmej linii produkcyjnej w nowej fabryce rękawic nitrylowych pod koniec września br. Grupa Mercator zakończyła proces zwiększania zdolności produkcyjnych o 150%, do 3 mld rękawic jednorazowych rocznie. Siódma linia została uruchomiona w sierpniu, a szósta – w lipcu. Rozruch wcześniejszych linii nastąpił sukcesywnie od IV kw. 2017 r.   

- Wszystkie linie produkcyjne kontrybuują do wyników w IV kw., a w najbliższych miesiącach zakończymy ich finalne dostrajanie. Niemniej, już w III kw. przychody segmentu produkcyjnego wzrosły o 95,5% rdr. Skala produkcji wraz ze sprzyjającym otoczeniem biznesowym pozwoliły nam na wygenerowanie w III kw. 9,9% rentowności EBITDA w tym segmencie, podczas gdy rok wcześniej było to 4,1%. Niezwykle mocno cieszy nas pełen sukces uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego – podkreśla dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

To właśnie dzięki nowym mocom wytwórczym i wysokiemu globalnemu popytowi na rękawice jednorazowe z lateksu syntetycznego wyraźnie przyspieszył długoterminowy trend wzrostowy skali działalności Grupy Mercator. O ile w pierwszej połowie roku skonsolidowane przychody wzrosły o 19% rdr, o tyle w III kw. już o 46%, do 111,3 mln PLN. To zresztą pierwszy kwartał w historii spółki z 9-cyfrową wartością sprzedaży. Natomiast solidny wynik EBITDA 7,4 mln PLN oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 85%.

- Wyniki byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie aprecjacja dolara od końca II kw. Spowodowała ona w naturalny sposób przejściowy spadek marż w segmencie dystrybucyjnym. W III kw. marża EBITDA to 3,4%, podczas gdy przed rokiem było to 4,8%, a w II kw. 7,5%. Możliwe osłabienie dolara oznaczałoby z kolei ponadprzeciętnie wysoką rentowność tego segmentu w kolejnych okresach. Jednak nawet bez tego należy spodziewać się standardowego dostosowania cen sprzedaży dla klientów końcowych, co wyraźnie zwiększyłoby marże w dystrybucji – zaznacza Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

 

***

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic  gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 119 mln zł kończona planowo w IV kw. 2018 r.) zdolności produkcyjne spółki zwiększyły się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie. W III kw. 2017 r. została natomiast uruchomiona produkcja wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka. Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w około 60 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu 

 

Wróć

Nasi klienci