Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

26.03.2019

Mercator Medical z rekordową roczną sprzedażą
i historycznie najwyższym wynikiem EBITDA

Podsumowanie skonsolidowanych rezultatów finansowych: 

Mercator Medical, dostawca rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, zanotował w 2018 roku aż 40-procentowy wzrost skonsolidowanej sprzedaży, której wartość przekroczyła 420 mln PLN. Jednocześnie rekordowy okazał się również wynik EBITDA, który zwiększył się wobec trudnego dla branży roku 2017 o 112%, do 30,6 mln PLN.

- Realizowaliśmy z sukcesami założenia strategii rozwoju zarówno w obszarze dystrybucji, gdzie sprzedaż w Europie Zachodniej wzrosła o 221%, jak również w obszarze produkcji. Z końcem września uruchomiliśmy ostatnią linię produkcyjną w naszej flagowej inwestycji, czyli fabryce rękawic nitrylowych, dzięki czemu już w 2018 roku wartość sprzedanych rękawic z własnej produkcji wzrosła o 124%, a bieżący rok będzie już w pełni pokazywał nasze możliwości wytwórcze przy dalszej ekspansji handlowej – podkreśla dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Dzięki sukcesywnemu oddawaniu nowych mocy wytwórczych i globalnemu popytowi na rękawice jednorazowe wyraźnie przyspieszył długoterminowy trend wzrostowy skali działalności Grupy Mercator. O ile w pierwszej połowie roku skonsolidowane przychody wzrosły o 19% rdr, o tyle w III kw. o 46%, a w IV kw. już o 74%, do 131,7 mln PLN.

- Choć rezultaty finansowe, wypracowane dzięki tak szybkiej ekspansji sprzedażowej, wykazują duże dynamiki, to mamy zdecydowanie większe ambicje. Wyniki roku 2018 byłyby istotnie wyższe, gdyby nie aprecjacja dolara w II połowie roku, która spowodowała spadek marż w segmencie dystrybucyjnym. Z kolei zysk netto nie powinien być wprost porównywany do lat wcześniejszych ze względu na czysto księgową wycenę kredytu dolarowego oraz wyższe koszty finansowe, ściśle związane z finansowaniem wzrostu mocy wytwórczych – podkreśla Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Nowa fabryka zwiększyła możliwości bezpośrednich dostaw kontenerowych do klientów w USA. Na rynku tym w 2018 roku Grupa Mercator Medical potroiła sprzedaż, realizując największy nominalny wzrost wartości przychodów z pojedynczego rynku (+62,5 mln PLN). Z kolei największy procentowy wzrost przychodów wśród istotnych rynków zanotowano we Włoszech, gdzie wartość sprzedaży wzleciała w ujęciu rok do roku o 586%, do 5,7 mln PLN.

 

***

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic  gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 119 mln zł z oddaniem ostatniej linii produkcyjnej we wrześniu 2018 r.) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie. W III kw. 2017 r. została natomiast uruchomiona produkcja wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka. Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w blisko 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu 

 

Wróć

Nasi klienci