Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Mercator Medical

12.04.2019

Mercator Medical z kumulacją negatywnych czynników rynkowych w pierwszym kwartale 2019 roku

Mercator Medical, dostawca rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, opublikował wstępne, szacunkowe dane finansowe za pierwszy kwartał 2019 roku. Wynika z nich, że Grupa Mercator utrzymała wysoką dynamikę przychodów. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła szacunkowo w ujęciu rok do roku o 36%, do 121 mln zł.

- To w głównej mierze efekt sukcesu rozbudowy naszych mocy produkcyjnych. Prowadzimy również ekspansję dystrybucyjną, szczególnie widoczną w Europie Zachodniej. Konsekwentnie realizujemy cele strategiczne, choć przejściowo widzimy kumulację negatywnych zjawisk w pierwszym kwartale br. W rezultacie uzyskane rentowności sprzedaży są dalekie od naszych ambicji i realnych zamierzeń – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Wstępny, szacunkowy wynik EBITDA Grupy Mercator Medical w pierwszym kwartale 2019 roku był niższy od rezultatu sprzed roku o 5,6 mln zł (2 mln zł), a wynik netto – odzwierciedlający również m.in. wyższą amortyzację oraz koszty finansowe, związane bezpośrednio z inwestycją w rozbudowę zakładu produkcyjnego - obniżył się o 7 mln zł, do -2 mln zł.

- Na marże segmentu dystrybucyjnego wpływ miała konieczność sprzedaży rękawic zakupionych w 2018 roku po wyższych cenach niż byłoby to możliwe obecnie. Zbyt optymistycznie oszacowaliśmy popyt w II półroczu 2018 r. przy spadku cen lateksu syntetycznego pod koniec roku 2018. Z kolei w segmencie produkcyjnym obserwowaliśmy wzrost presji konkurencyjnej, co doprowadziło do spadku cen. Jednocześnie wzrosła cena lateksu naturalnego oraz umocnił się tajski bat w stosunku do dolara amerykańskiego. Jako zarząd oceniamy, że w segmencie dystrybucyjnym kumulacja negatywnych zjawisk jest już za nami. Kwiecień pozwala nam na większy optymizm i oczekiwanie sukcesywnego polepszenia rezultatów od drugiego kwartału – komentuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych Mercator Medical zamierza opublikować raport za pierwszy kwartał 2019 roku 17 maja br.

 

***

Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic  gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989. Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 119 mln zł z oddaniem ostatniej linii produkcyjnej we wrześniu 2018 r.) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie. W III kw. 2017 r. została natomiast uruchomiona produkcja wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka. Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w blisko 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

W 2018 roku Grupa Mercator Medical zanotowała 420,4 mln PLN przychodów (+40% rdr), 30,6 mln PLN wyniku EBITDA (+112% rdr) oraz 7,0 mln PLN zysku netto (+31% rdr). Porównanie wyników roku 2018 do lat wcześniejszych zaburzyła na jego niekorzyść aprecjacja USD/PLN w II połowie 2018 roku, która spowodowała spadek marż w segmencie dystrybucyjnym. W przypadku zysku netto należy mieć na uwadze czysto księgową wycenę kredytu dolarowego oraz wyższe koszty finansowe, ściśle związane z finansowaniem wzrostu mocy wytwórczych.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu 

 

Wróć

Nasi klienci